Pension PARNAS a vinný sklep Blatnice pod Svatým Antonínkem
Ing. Luboš Valášek, Ing. Stanislav Valášek